Logo Timpaan Hoofddorp B.V. Ontwikkeladviseur

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Meiboom is nu in verkoop! Bekijk de aanbodpagina.

De prijslijst vind je bij de verkoopdocumenten.

Het project bestaat per woonlaag uit 4 typen.

Type M van 67m2, type L van 84m2, type XL van 103m2 en type XXL van 129m2.

Prognose start bouw is afhankelijk voor voortgang verkoop, maar naar verwachting begin vierde kwartaal 2021.

De verwachting is dat het plan in de tweede helft van 2023 wordt opgeleverd.

Voor de wijze van toewijzing verwijzen wij naar het document Toelichting inschrijfprocedure: https://www.meiboom-zaandam.nl/verkoopdocumenten/

Digitaal inschrijven doe je via het inschrijfformulier. Als je nog geen account hebt, maak je die eerst aan. Nadat je je hebt ingeschreven ontvang je een bevestiging per e-mail. Dat betekent dat de inschrijving bij ons goed is ontvangen.

De appartementen worden aangesloten op het warmtedistributienet van Engie. Meer informatie hierover kun je vinden in de folder van Engie.

De appartementen worden standaard voorzien van sanitair en tegelwerk. Exact uitvoering is terug te vinden in de Technische omschrijving. En mogelijkheden qua koperskeuzeopties zijn te vinden in de Koperskeuzelijst. De documenten vind je hier.

Nee, de VON-prijs is inclusief een keukenstelpost. De hoogte van de stelposten zijn te vinden op de prijslijst.

Op dit moment is project Oostzijderpark een bouwplaats. De realisatie van blok A is in volle gang. Het is daarom ook niet toegestaan de locatie te betreden.

De aankoop van een appartement is inclusief een parkeerplaats ter waarde van € 25.000,- VON. De parkeerplaatsen zullen uiteindelijk worden gerealiseerd in het plangebied waar deelproject Meiboom deel van uitmaakt. De parkeerplaatsen in het te ontwikkelen binnengebied worden op een later moment opgeleverd dan de oplevering van het appartement. Tussen moment van opleveren appartement en oplevering nieuw te realiseren vaste eigen parkeerplaats kan de bewoner gebruik maken van een tijdelijke eigen parkeerplaats in een daarvoor aangegeven gebied in openbare ruimte. Voor deze tijdelijke periode wordt een gebruikersovereenkomst gesloten met de bewoner waaraan geen kosten zijn verbonden. Vanwege de latere oplevering van de parkeerplaats zal de betaling worden opgesplitst in twee termijnen. Te weten 50% bij transport van het appartement bij de notaris en 50% bij feitelijke levering van de nieuwe parkeerplaats. Wij adviseren je deze informatie voor te leggen aan je financieel adviseur.

Type M: 3 fietsopstalplekken

Type L: 4 fietsopstalplekken

Type XL: 5 fietsopstalplekken

Type XXL: 6 fietsopstalplekken

De fietsopstalplekken wordt verdeeld over hoge en lage rekken.

Voor oplevering worden de plekken op huisnummer en gebundeld bij elkaar toewezen.

Zie hiervoor de optie in de Koperskeuzelijst.

Het ‘zwevend’ aanbrengen van een vloerafwerking is niet toegestaan. Het aanbrengen van zogenaamde harde vloerbedekkingen (zoals bijvoorbeeld plavuizen, parket) is toegestaan mits door deskundigen aangebracht, ter voorkoming van hinderlijke geluidsoverdracht naar omliggende appartementen. Indien van toepassing dient bij de keuze van de vloerafwerking rekening gehouden te worden met het feit, dat de ruimten middels vloerverwarming verwarmd worden én gekoeld kunnen worden.

De eigenaar dient zich voorafgaand aan het (laten) aanbrengen van een harde vloerbedekking zelf te informeren en te laten adviseren door deskundigen over de technische mogelijkheden en voorwaarden.